Cập nhật phiên bản mới ngày 05/10/2018

Với xu thế đa dạng phương thức thanh toán, MAYTINHTIEN đã được cập nhật thêm phương thức thanh toán bằng VOUCHER vào phần mềm. Phiên bản cập nhật ngày 05/10/2018 với các tính năng mới cho phép chủ cửa hàng có thể thanh toán hóa đơn bằng nhiều phương thức thuận tiện hơn cho khách hàng. TÍNH NĂNG MỚI Tính năng […]

Cập nhật phiên bản mới ngày 29/08/2018

Bắt kịp ngay xu thế đa dạng thanh toán hôm nay! Tiền mặt và các phương thức thanh toán thẻ đã được tích hợp vào phần mềm MAYTINHTIEN. Phiên bản cập nhật ngày 29/08/2018 với các tính năng mới cho phép chủ cửa hàng có thể thanh toán hóa đơn bằng nhiều phương thức thuận tiện hơn cho khách […]

Cập nhật phiên bản mới ngày 02/08/2018

Cửa hàng của bạn gặp nhiều bất cập và mất thời gian để tổng hợp doanh thu chịu thuế? Phiên bản cập nhật ngày 02/08/2018 với các tính năng mới cho phép chủ cửa hàng có thể tra cứu báo cáo thuế một cách thuận tiện hơn. TÍNH NĂNG MỚI Bổ sung báo cáo thuế: Cho phép xem tổng […]