Cập nhập phiên bản mới ngày 02/08/2018

Cửa hàng của bạn gặp nhiều bất cập và mất thời gian để tổng hợp doanh thu chịu thuế? Phiên bản cập nhật ngày 02/08/2018 với các tính năng mới cho phép chủ cửa hàng có thể tra cứu báo cáo thuế một cách thuận tiện hơn. TÍNH NĂNG MỚI Bổ sung báo cáo thuế: Cho phép xem tổng […]