Nhanh hơn

Nhanh chóng thêm, chỉnh sửa hoặc loại bỏ các sản phẩm, thực đơn, bàn, khu vực một cách linh hoạt. Giao diện bán hàng thân thiện với mọi thiết bị bán hàng, vì vậy bạn có thể xử lý các giao dịch nhanh hơn.

Chính xác hơn

Báo cáo chi tiết cung cấp cho bạn những hiểu biết mới vào mọi khía cạnh của kinh doanh của bạn. Báo cáo trên điện thoại theo thời gian thực, bạn sẽ có thể nhìn thấy nhiều hơn, và biết nhiều hơn bao giờ hết.

Chuyên nghiệp hơn

Chuyên nghiệp hơn với bán hàng, in hóa đơn ngay trên các thiết bị di động. Giảm giá, khuyến mãi giúp thu hút và tăng độ trung thành của khách hàng với cửa hàng của bạn.